Rząd wprowadzi specjalny plan pomocowy dla przedsiębiorców, pracowników firm na czas epidemii koronawirusa. Pakiet ten w postaci projektów ustaw ma być gotowy już w tym tygodniu.

Tzw. Tarcza antykryzysowa obejmuje 5 filarów:

1) bezpieczeństwo pracowników – jego wartość to 30 mld zł. Są to działania osłonowe dla rynku pracy przewidujące pomoc dla: przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, będzie możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego, dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnione, które będą mogły od państwa uzyskać możliwość wypłaty środków do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ponadto filar ten przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego, jeśli przedłużony zostanie okres zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, oraz regulacje cen produktów w sklepach;

2) finansowanie przedsiębiorstw – Jego wartość to 73,2 mld zł. Jest to szereg rozwiązań obejmujących gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności i mikro pożyczki do wysokości 5 tys. zł oraz leasing operacyjny dla sektora transportowego, odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat, brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

3) ochrona zdrowia – 7,5 mld zł na wsparcie dla służby zdrowia m.in. na finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2 – rozwój infolinii pacjenta, na potrzebny sprzęt, aparaturę, modernizację bazy szpitalnej i środki ochrony zdrowia.

4) wzmocnienie systemu finansowego – 70,3 mld zł na pakiet kapitałowy i czynnościowy służący jako ochrona naszych środków depozytowych. Pieniędzy w bankach i bankomatach ma nie zabraknąć.

5) program inwestycji publicznych – pieniądze w wysokości ponad 30 mld zł mają być przeznaczone na wzmocnienie wydatków na drogi, cyfryzację i ochronę środowiska. Środki mają być niezależne od funduszy UE.