W zakresie specjalizacji Kredyty frankowe zapewniamy:

  • wnikliwa analiza umowy kredytowej, diagnoza prawna i finansowa sytuacji kredytobiorcy względem banku
  • wyliczenie wysokości należnych roszczeń oraz korzyści płynących z wygranej z bankiem
  • przygotowanie pism na etapie przedsądowym (wnioski, reklamacje, wezwania) oraz sporządzanie pozwu i wszelkich pism procesowych na etapie sądowym
  • reprezentowanie klientów przed sądem i organami administracji
  • pomoc prawna w przypadku pozwu ze strony banku
  • bieżące wsparcie i doradztwo w toku wykonywania umowy kredytu
  • negocjacje z bankiem i wsparcie w procesie zawierania ugód pozasądowych i sądowych