1 grudnia 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Przepisy zgodnie z uchwalonym projektem przez Sejm mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub… Czytaj więcej ›

Dyrektywa Work Life Balance

Państwa członkowskie UE miały czas do 2 sierpnia 2022 r. na implementację dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Z kalendarza sejmowego wynika, że możliwym terminem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy jest 1 stycznia 2023 r. Najważniejsze zmiany obejmują: 1.Zmiany w umowie na okres próbny Umowy o pracę na… Czytaj więcej ›

Już od 1 lipca 2021 r. nowa spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)!

Od 1 lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym pojawi się nowa niepubliczna spółka kapitałowa, tj. prosta spółka akcyjna (PSA) - nowoczesna forma przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech; - minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA wynosić będzie 1 złotych ! - wkłady do PSA będą mogły nastąpić w dwóch… Czytaj więcej ›

Unijne paszporty covidowe czyli tzw. Zielone Zaświadczenia Cyfrowe

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wprowadzającego unijne paszporty covidowe – tzw. Zielone Zaświadczenia Cyfrowe. Cel: - niedyskryminacyjne i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z projektem Zielone Zaświadczenie Cyfrowe będzie obejmowało trzy rodzaje zaświadczeń: 1. zaświadczenia o odbytym szczepieniu, 2. zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR… Czytaj więcej ›

Od 24 marca 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej!

Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsekwencje odczują również wierzyciele. Warto przypomnieć, że upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób, które stały się niewypłacalne i nie mogą sprostać wykonaniu zobowiązań, które zaciągnęli. Upadłość może dotyczyć jedynie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Najważniejsze zmiany: 1. Upadłość konsumencka także dla przedsiębiorców prowadzących… Czytaj więcej ›

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Obecnie zmagamy się z pandemią koronawirusa w Polsce. Sytuacja ta niewątpliwie ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie rodziców żyjących w rozłączeniu, a w szczególności na możliwość i sposób wykonywania kontaktów z małoletnimi dziećmi. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy pandemia jest podstawą ograniczenia kontaktu z dzieckiem rodzicowi, który z dzieckiem na co dzień nie zamieszkuje.… Czytaj więcej ›