W zakresie specjalizacji Prawo rodzinne zapewniamy:

  • przeprowadzanie rozwodów, w tym rozwody międzynarodowe, z udziałem cudzoziemców i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski;
  • sprawy alimentów na dzieci i małżonków;
  • kwestie władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, kontaktów dzieci z rodzicami, ustalania ojcostwa;
  • podziały majątków;
  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy);
  • negocjacje i mediacje między małżonkami w sprawach rozwodowych, związanych z opieką i kontaktami z dziećmi, o alimenty, o podział majątku;
  • sprawy ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego.