Poszukujemy do współpracy studentów V roku prawa i aplikantów radcowskich pierwszego lub drugiego roku aplikacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, procedury cywilnej, prawa pracy,
 • inicjatywy w zakresie powierzanych zadań oraz umiejętności samodzielnej pracy,
 • wysokiej kultury osobistej, odpowiedzialności,
 • znajomości języka angielskiego,
 • dokładności, punktualności, bardzo dobrej organizacji pracy,
 • chęci poszerzania własnej wiedzy

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego,
 • Możliwość objęcia patronatem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych drogą mailową na adres: kancelaria@dobaniewicz.pl 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Informacja dla kandydatów na pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 ( zwanego dalej jako „RODO”), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Dobaniewicz prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Dobaniewicz ul. Kilińskiego 8C, 95-200 Pabianice. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane :
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pani jest wyłącznie Magdalena Dobaniewicz prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Magdalena Dobaniewicz ul. Kilińskiego 8C, 95-200 Pabianice. 
 4. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji.
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, – tj. kandydata na pracownika nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby,
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.