W zakresie specjalizacji Prawo pracy zapewniamy:

  • obsługa umów w zakresie zatrudniania pracowników;
  • umowy lojalnościowe, o poufności, o zakazie konkurencji;
  • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ocena prawna, przygotowywanie wypowiedzeń, zwolnień dyscyplinarnych, sporządzanie, analiza dokumentacji pracowniczej, regulaminów pracy, wynagradzania, zarządzeń;
  • prowadzenie negocjacji i sporów sądowych w zakresie spraw pracowniczych, ustalanie stosunków pracy, godziny nadliczbowe, mobbing, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania umów o pracę i inne;
  • emerytury za pracę w warunkach szczególnych lub szkodliwych – odwołania od decyzji ZUS i reprezentacja w sądzie.