W zakresie specjalizacji Prawo spadkowe zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw;
  • poszukiwanie/ustalanie listy spadkobierców;
  • testamenty (jak sporządzić, jakie postanowienia zawrzeć, jak zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci);
  • stwierdzenia nabycia spadków;
  • przyjęcie/odrzucenie spadku;
  • sprawy o zachowek;
  • wydziedziczenie;
  • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
  • spisy inwentarza;
  • dział spadku (jak dokonać podziału majątku spadkowego).