W ramach specjalizacji obsługa przedsiębiorców oferujemy:

 • doradztwo w wyborze formy organizacyjno-prawnej firmy;
 • zakładanie spółek i pełna obsługa w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • bieżąca obsługa działalności gospodarczej (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla organów firm: zarządu, wspólników, obsługa zgromadzeń);
 • przygotowywanie i analiza umów, kontraktów, regulaminów, zarządzeń itp.;
 • negocjacje z kontrahentami;
 • obsługa spraw pracowniczych;
 • spory sądowe;
 • windykacja należności;
 • reprezentacja przed organami administracji, urzędami;
 • przekształcenia, łączenia, likwidacja firm;
 • sukcesje przedsiębiorstw.

W zakresie obsługi przedsiębiorców pomocy prawnej udzielamy na podstawie stałych, ryczałtowych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest w siedzibie Państwa firmy bądź w naszej kancelarii.