W zakresie specjalizacji Prawo Umów oferujemy:

  • opracowywanie, analiza, negocjowanie i pomoc w wykonywaniu umów w różnych dziedzinach prawa (umowy handlowe o współpracy, spółek, zlecenia, dzieło, sprzedaży, agencyjne, budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, wszelkiego rodzaju umów pracowniczych, licencyjne, franchising, know-how, darowizn i wiele innych);
  • dochodzenie roszczeń w formule pozasądowej i sądowej w związku z wykonywaniem bądź niewykonywaniem umów, zastrzeżonych kar umownych, windykacja należności;
  • umowy opracowujemy, analizujemy i negocjujemy w formule „szyte na miarę” – dostosowane do Państwa potrzeb, zabezpieczające szeroko możliwość ich prawidłowego wykonania i stosowania przez kontrahentów;
  • opracowywanie, analizowanie i negocjacje także w języku angielskim.