Państwa członkowskie UE miały czas do 2 sierpnia 2022 r. na implementację dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Z kalendarza sejmowego wynika, że możliwym terminem wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy jest 1 stycznia 2023 r.
Najważniejsze zmiany obejmują:
1.Zmiany w umowie na okres próbny
Umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawarte jak poniżej:
• na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
• na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 i krótszy niż 12 miesięcy;
• 3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.
Jeden raz strony będą mogły wydłużyć umowę o pracę na okres próbny nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.
Możliwość przedłużenia umowy na okres próbny o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności jeżeli zostanie to uzgodnione w umowie.
Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne tylko w przypadku, gdy pracownik będzie miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.