12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych.  Od wielu tygodni na niektórych portalach internetowych czytamy, że od tej daty zabronione będzie „kserowanie dowodów osobistych”. Czy to prawda ?

Wyjaśniamy:

Te przyciągające uwagę hasła to zbyt duże uproszczenie. Zgodnie z nową ustawą: Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego ( a takim dokumentem jest m.in. dowód osobisty), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zatem istotnie ustawa przewiduje odpowiedzialność karną, jednak nie jest to odpowiedzialność za kserowanie dokumentu tożsamości

Zgodnie z zawartą w ustawie definicją replika dokumentu publicznego to odwzorowanie lub kopię wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Z wyżej powołanych przepisów zatem jasno wynika, że jeśli posiadamy podstawę do kopiowania dokumentów tożsamości wynikającą z innych aktów prawnych możemy nadal to czynić. Nie powinniśmy się zatem dziwić, gdy ksero dowodu zostanie wykonane np. w banku podczas zakładania rachunku.