W zakresie specjalizacji Cudzoziemcy zapewniamy:

  • legalizacja pobytów cudzoziemców;
  • pozyskiwanie pozwoleń na pracę;
  • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
  • występowanie przed organami administracji;
  • opracowywanie wniosków, dokumentów do organów administracji;
  • wnioski o nadanie obywatelstwa;
  • transkrypcje aktów stanu cywilnego.