Już 25 czerwca w pabianickiej Strefie Ruchu odbędzie się wyjątkowe  BEZPŁATNE SPOTKANIE dla Kobiet, które poprowadzi mec. Magdalena Dobaniewicz.

Celem spotkania jest poszerzenie zakresu wiedzy i wymiana doświadczeń w kwestiach prawnych. Spotkanie poświęcone będzie prawu pracy, a w szczególności Pani Mecenas (też Kobieta) w jasny i przyjazny sposób przybliży  kwestie dotyczące:

–  praw pracownika przy rozstaniu się z pracodawcą (kiedy i jak pracodawca lub pracownik może zakończyć współpracę ? jakie związane są z tym obowiązki obu stron? koniec pracy i co dalej ?)

– uprawnień związanych z rodzicielstwem ( kiedy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży lub zmienić jej umowę ? urlopy macierzyński, rodzicielski ( szczypta wiedzy) – czy urlopy są obowiązkowe ? czy na urlop może pójść tata ? czy urlop można przekazać komuś innemu w rodzinie ? )

-mobbingu i dyskryminacji ( co oznaczają te pojęcia? jak można się przed tym bronić? planowane zmiany w przepisach prawa)

Serdecznie zapraszamy!

zapisy: 609067333

link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/282154679241006/