Orzecznictwo TSUE w sprawie tzw. kredytów frankowych zdaje się być już ugruntowane. Dwa tygodnie temu zapadło kolejne, ważne orzeczenie w tej kwestii! Chodzi o wyrok z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie C‑118/17. Trybunał odpowiadając na pytanie prejudycjalne węgierskiego sądu stwierdził m.in., że:

Przepisy ustawy nie stoją na przeszkodzie, aby kredytobiorca nie był związany nieuczciwą klauzulą, a umowa ją zawierająca może być unieważniona w całości o ile bez niej nie może dalej obowiązywać. TSUE wskazał też, że klauzula ryzyka walutowego określa główny cel umowy. – W takim przypadku utrzymanie umowy nie wydaje się zatem możliwe z prawnego punktu widzenia, co jednak powinien ocenić sąd odsyłający – podkreślił TSUE.

Z podobnymi problemami borykają się tysiące konsumentów w Polsce. Zadłużenie polskich „frankowiczów” na skutek stosowania niedozwolonych klauzul umownych wciąż rośnie. Wyroki TSUE, jak ten powołany wyżej, dają nadzieję na pozytywne rozpoznanie ich spraw przez polskie sądy. Dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów w sprawach „frankowiczów” jest jednak bardzo niejednolite. Z uwagą się temu przyglądamy!

Lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Komunikat prasowy dotyczący tego niezwykle ważnego orzeczenia można przeczytać tutaj:
https://curia.europa.eu/…/applic…/pdf/2019-03/cp190028pl.pdf