Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wprowadzającego unijne paszporty covidowe – tzw. Zielone Zaświadczenia Cyfrowe.
Cel: – niedyskryminacyjne i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE w czasie pandemii COVID-19.
Zgodnie z projektem Zielone Zaświadczenie Cyfrowe będzie obejmowało trzy rodzaje zaświadczeń:
1. zaświadczenia o odbytym szczepieniu,
2. zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR lub szybki test antygenowy) oraz
3. zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.
Zaświadczenia będą wydawane w formie cyfrowej lub papierowej. Obie te formy będą opatrzone kodem QR.
Same zaświadczenia mają być dostępne bezpłatnie. Będą wydawane w języku urzędowym lub językach urzędowych wydającego państwa członkowskiego oraz w języku angielskim.
System zielonych zaświadczeń cyfrowych jest środkiem tymczasowym. Zostanie on zawieszony, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia w związku z COVID-19.