Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się  z mocy prawa właścicielami działek na których stoją ich domy, czy też bloki. Wiąże się to z kosztami dla właścicieli, ale zdaniem analityków jest to zdecydowanie opłacalne. Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste, zostały zastąpione roczną opłatą przekształceniową, która będzie pobierana przez 20 lat. Zgodnie z danymi podawanymi przez media nowe prawo obejmuje aż 2,5 mln osób w całej Polsce

Ustawodawca przewidział także, że właściciele gruntu, którzy zdecydują się spłacić opłatę przekształceniową jednorazowo otrzymają z tego tytułu wysoką bonifikatę.  W tym celu należy złożyć stosowny wniosek, a organ poinformuje właściciela o wysokości opłaty jednorazowej. Jej wysokość różni się w zależności o tego, czy chodzi o grunty należące do Skarbu Państwa, czy o działki stanowiące własność samorządów. Wysokość bonifikaty zależy też od tego, w którym roku od przekształcenia zapłacimy całą kwotę.

W ciągu 12 miesięcy od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność właściciel nieruchomości otrzyma bezpłatne zaświadczenie informujące o tym fakcie. Zaświadczenie urzędnicy wyślą w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu do odpowiedniego sądu rejonowego, ten zaś dokona niezbędnych wpisów w księgach wieczystych.