Od 25 listopada 2018 r. można już dokonywać w CEDIG wpisów zarządców sukcesyjnych.
Wpis jest nieodpłatny, można go dokonać w każdym punkcie ewidencji CEDIG bądź elektronicznie.

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego ( zasadniczo do lat 2 ) kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, tak by zabezpieczyć płynność firmy po śmierci właściciela. 

Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne jest:

  • oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej
  • pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie)
  • zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG

Warto pomyśleć o tej nowej formie zabezpieczenia swej firmy na wypadek śmierci.