Od 1 lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym pojawi się nowa niepubliczna spółka kapitałowa, tj. prosta spółka akcyjna (PSA)

– nowoczesna forma przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech;

– minimalny kapitał zakładowy w przypadku PSA wynosić będzie 1 złotych !

– wkłady do PSA będą mogły nastąpić w dwóch różnych formach – w dotychczasowej formie pieniężnej oraz nowej – formie niepieniężnej – niezbywalne prawo o wartości majątkowej lub świadczenie pracy. Oznacza to, że akcjonariuszem będą mogły zostać osoby wnoszące do spółki wyłącznie wiedzę oraz umiejętności;

– możliwość wyboru pomiędzy dualistycznym systemem organów w PSA (zarząd i rada nadzorcza) a systemem monistycznym (rada dyrektorów);

– umożliwienie podejmowania uchwał organów PSA na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie), w postaci wideo- lub telekonferencji, pozwalających na udział w ich podejmowaniu także osobom nieobecnym fizycznie w miejscu posiedzenia.