Uprzejmie informujemy, że dnia 13 października 2019 r. weszły w życie istotne przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dotyczących większości spółek prawa handlowego.

Podstawowe informacje dotyczące nowych przepisów:

1. Cel – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W CRBR są gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
2. Dotyczy danych beneficjentów rzeczywistych spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.), akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.
3. Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.
4. Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. tj. dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Z kolei podmioty wpisane do KRS po 13 października br. muszą zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/crbr/