Koronawirus a rezygnacja z wyjazdu zagranicznego

Osoby, które wykupiły taki udział, co do zasady mają szansę zrezygnować z wyjazdu i otrzymać zwrot pieniędzy. Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych… Czytaj więcej ›

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 października 2019 r. weszły w życie istotne przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dotyczących większości spółek prawa handlowego. Podstawowe informacje dotyczące nowych przepisów: 1. Cel - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W CRBR są gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad… Czytaj więcej ›

Czy kserowanie dowodu osobistego jest zabronione?

12 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych.  Od wielu tygodni na niektórych portalach internetowych czytamy, że od tej daty zabronione będzie „kserowanie dowodów osobistych”. Czy to prawda ? Wyjaśniamy: Te przyciągające uwagę hasła to zbyt duże uproszczenie. Zgodnie z nową ustawą: Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę… Czytaj więcej ›

Wtorek, 25 czerwca 2019 o 18:15 – 19:45 spotkanie z mec. Magdaleną Dobaniewicz – Grabowską!

Już 25 czerwca w pabianickiej Strefie Ruchu odbędzie się wyjątkowe  BEZPŁATNE SPOTKANIE dla Kobiet, które poprowadzi mec. Magdalena Dobaniewicz - Grabowska. Celem spotkania jest poszerzenie zakresu wiedzy i wymiana doświadczeń w kwestiach prawnych. Spotkanie poświęcone będzie prawu pracy, a w szczególności Pani Mecenas (też Kobieta) w jasny i przyjazny sposób przybliży  kwestie dotyczące: -  praw… Czytaj więcej ›

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie tzw. kredytów frankowych

Orzecznictwo TSUE w sprawie tzw. kredytów frankowych zdaje się być już ugruntowane. Dwa tygodnie temu zapadło kolejne, ważne orzeczenie w tej kwestii! Chodzi o wyrok z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie C‑118/17. Trybunał odpowiadając na pytanie prejudycjalne węgierskiego sądu stwierdził m.in., że: Przepisy ustawy nie stoją na przeszkodzie, aby kredytobiorca nie był związany… Czytaj więcej ›

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się  z mocy prawa właścicielami działek na których stoją ich domy, czy też bloki. Wiąże się to z kosztami dla właścicieli, ale zdaniem analityków jest to zdecydowanie opłacalne. Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste, zostały zastąpione roczną opłatą przekształceniową, która będzie pobierana przez… Czytaj więcej ›

Nowe WAŻNE przepisy dla jednoosobowych przedsiębiorców!

Od 25 listopada 2018 r. można już dokonywać w CEDIG wpisów zarządców sukcesyjnych. Wpis jest nieodpłatny, można go dokonać w każdym punkcie ewidencji CEDIG bądź elektronicznie. Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego ( zasadniczo do lat 2 ) kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, tak by zabezpieczyć płynność firmy po śmierci właściciela.  Do powołania zarządcy sukcesyjnego potrzebne… Czytaj więcej ›

Zmiany w przepisach prawa pracy

Przypominamy kolejne, ważne dla każdego pracodawcy i pracownika zmiany w przepisach prawa pracy, które obowiązują od początku 2019 r. i dotyczą: sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę prowadzenia akt osobowych, a także obowiązku ich przechowywania. Odmiennie niż dotychczas, od początku 2019 r. wypłata pracownikowi wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy pracownika, chyba że pracownik złoży… Czytaj więcej ›