Przepisy zgodnie z uchwalonym projektem przez Sejm mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie. Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną, niezbędne do wykonywania tej pracy.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana także okazjonalnie.  Na wniosek pracownika ma być ona możliwa do 24 dni w roku kalendarzowym i znajdzie zastosowanie w sytuacjach uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.